PRIORITY

Sofia

Poznaj svoje priority. Sú volaním tvojej duše po ukotvení božskèho vedomia v pozemskej realite. Nesú hlavnè piliere tvojho života. Múdrosť tvojich priorít a ich voĺby spočíva vo vyspelosti vedomia.

Keď sme v súlade so svojou dušou, sme v súlade s našim poslaním. Máme prístup k neobmedzenej sile a podporu všetkých situácií. Zrazu všetko spolu hrá a dvere sa otvárajú ľahúčko.

Plyň svojim životom vedome. Bdelo vnímaj všetko čo na teba pôsobí. V čase búrok , v čase pokoja kedykoľvek vnímaj všetko z ohniska tvojho stredu. To ti pomôže jasne rozlišovať čo k tebe patrí a čo nie. Čo je tvoja lekcia a akú rolu hráš v príbehoch a lekciách iných. Kedy vstúpiť- a podporiť vlastnou energiou... A kedy poodstúpiť...a podporiť proces premeny cez vlastnú nevyhnutnú skúsenosť. Keď v rozhodnutí je vedomie- všetko je plynulè a jasnè. Vzájomne sa ovplyvňujeme, naše energetickè polia navzájom sa zrkadlia, prelínajú, modelujú, prifarbujú. Je to hra energií, ktorá má svoje zákony . Vyššia energia pozdvihuje tú nižšie vibrujúcu. Inak- svetlo rozsvecuje temnotu.

Keď naše priority sú postavenè na rozsvietení sa, na vnútornom šťastí, radosti a tvoreení, naša energia sa rozpína a pozdvihuje všetky otvorenè duše. Pozdvihuje planetárne vedomie a prebúdza krídla vzostupu. Tak jednoduchè- voliť si cestu rozkvetu, tešiť sa a rásť.

Prioritou tejto etapy planetárneho príbehu nás všetkých je -PREBUDENIE . SVETLO JEDNOTY, POZNANIE, LÁSKA...Všetko to, čo nesie vyššiu vibráciu.Táto priorita sa premieta do vedomia-každého z nás. A nastavuje naše vnímanie .

AFIRMÁCIE

★MOJA PRIORITA JE..........

★UVEUDOMUJEM SI SILU SVOJICH PRIORÍT

 

★Moje priority sú piliere mojej premeny. Moje šťastie spočíva v jasnosti priorít

Nezabúdajme, že práve vlastným prebudením najviac slúžime svetu.:-)

S láskou Sofia 

Dátum: 13.5.2017 19:40:16

ODPUSTENIE

Sofia a Chamuel

POSOLSTVO prijaté od ARCHANJELA CHAMUELA.

Milované bytosti Zeme. Láska je vašim zdrojom poznania a zároveň svetlom hľadania jej skutočnèho zmyslu. Láska vo vašom pozemskom putovaní má najväšiu silu zo všetkých síl vo vesmíre. Je vzácnejšia ako čokoľvek si dokážete predstaviť. Je hybnou silou všetkých vašich skúseností. Je počiatkom , procesom putovania i naplnením cesty. Je všetkým , čo je stvorené.

Odpustenie je kľúč k poznaniu, že skutočná je len laska Otvor svoje srdce a dovoľ nám anjelom lásky vstúpiť svetlom do tvojho bytia. Rozpustíme všetky záťaže a bolesti.

Odpustenie nie je procesom zabudnutia. Tým len sviažeš krídla svojej duše. Naopak, odpustenie je pozdvihnutie vibrácie a tým rozpamätanie sa na proces dohody duší. Poznanie, že nech sa stalo čokoľvek , práve to bolo dokonalè pre lekciu a skúsenosť od-pustenia aby duša mohla vystúpiť z karmickèho zacyklenia. Odpustenie je následný prirodzený stav po prijatí . Prijatie a odpustenie vedú k úplnému očisteniu studienky duše a k vyššiemu poznaniu JEDNOTY VO VŠETKOM.

Aby odpustenie bolo úplnè musí prebehnúť na 3 úrovniach v ktorých je energia premietnutá.

♥ ODPÚŠŤAM SEBE-tým uvoľníš rovinu príčin. Vždy všetko začína postojom k sebe

♥ ODPÚŠŤAM VŠETKÝM, KTORÍ MI UBLÍŽILI- týmto sebe a celému vesmíru prehlasuješ, že už nechceš vstupovať do rovnakých drám a bolestných scenárov ..naplnené je !

♥ PROSÍM O ODPUSTENIE SVOJE TELO ZA TO, ŽE SOM HO ZAŤAŽILA TOU BOLESŤOU- tým uvoľňuješ a deaktivuješ program zapísaný v bunečnej památi a v DNA. AFIRMÁCIE: ODPÚŠTAM SEBE, ODPÚŠŤAM VŠETKÝM, KTORÍ MI UBLÍŽILI, A PROSÍM O ODPUSTENIE SVOJE TELO , ŽE SOM DO SEBA TU BOLESŤ PRIJALA.

Ďakujem

S láskou Sofia

Dátum: 11.5.2017 21:05:37

DÔVERA

Sofia

POSOLSTVO RAFAELA O DÔVERE

 Milovaní, ste súčasťou tak veľkèho plánu prebudenia. Ste nekonečne mocní a vašou jedinou úlohou je veriť, že v každom okamihu sme na vašej ceste s vami.

Práve teraz potrebuješ vedieť, že si pod ochranou najvyššieho Zdroja . Pokračuj ďalej s otvoreným srdcom a dôveruj , že čoskoro pocítiš vnútornú istotu. Nech tvoja viera  ťa opáť privedie k tomu, čo hľadáš a k naplneniu tvojich prianí. Sme s tebou - kedykoľvek nás požiadaj o pomoc. Kdekoľvek putuješ sme s tebou a žehnáme každèmu tvojmu kroku.

Každe rozhodnutie je túžbou tvojej duše zažiť skúsenosť, ktorá je dôležitou lekciou života. Všetko slúži prebudeniu do tvojho skutočnèho svetla- Podstaty KTOROU SI.

Dôveruj svojej vnútornej navigácii svojmu srdcu a nasleduj ho. Tam nájdeš spátnú väzbu v zákone príčiny a následku, že keď dôveruješ srdcu a jednáš tak ako cítiš, ideš správnou cestou. Cestou tvojho osudu, ktorý ťa vedie k najvyššej realite tvojho potenciálu bytia pre toto vtelenie.

S dôverou si dovolíš vstúpiť do nepoznaných oblastí tvorenia a spoznávať, novè aspekty života a s odvahou ich sprítomniť pre iných. Dôveruj ľuďom, ktorých ti život privedie. Poznaj, že dôverou prebudíš ich svetlo a tým pomôžes im objaviť ich vlastnú sebadôveru. Dôvera je napojevie na zdroj života jeho nekonečnú silu a múdrosť. Je vlákno, materskej vyživujúcej sily , krorè vás sprevádza v každej dobe premeny. Je svetlom otcovskèho vesmíru, ktorè svieti na cestu Domov do vedomia kozmickej jednoty.

AFIRMÁCI:

JA SOM DÔVERA V ŽIVOT, V SEBA , V DOKONALOSŤ BYTIA

JA SOM SILA VIERY V KAŽDÝ OKAMIH MÔJHO TVORENIA

VERÍM, ŽE .................... 

Objímam vás s láskou. Sofia

Dátum: 10.5.2017 13:05:18